Yleistä

Obbnäsin Eräseura Ry on perustettu vuonna 1959. Perustajajäseninä olivat silloiset Puolustushallinnon piirissä ja Upinniemessä asuvat aktiiviset erähenkiset henkilöt. Heidän perusajatuksena oli mahdollistaa kalastus ja metsästys Upinniemen alueella. Seuran toiminta lisäsi myös silloisen Joukko-osaston henkilöstön virkistysmahdollisuuksia. Perustamisvuosista lähtien seuran ja Joukko-osaston välinen toiminta on ollut kitkatonta ja seuran toiminta jatkuu edelleen.

Nykyisellään seuran toiminta pyrkii jatkaa jo vuosikymmeniä jatkunutta perinteikästä erätoimintaa. Seuran jäsenmäärä onkin vuosikymmenien aikana kasvanut selvästi.

Kalastustoiminta on seuran aktiviteeteistä suurin. Kalastusta harrastavia jäseniä on toista sataa jäsentä. Metsästystä seurassa harrastaa n. 35 jäsentä. Metsästäjämääräksi seura on rajannut 60 jäsentä, johtuen seuran pienehköistä metsästysalueista. Muutama seuran jäsen on myös innokkaasti mukana kenneltoiminnassa. Seuran jäsenissä on muutamia Suomen "huippuammattilaisia" kanakoiraohjaajina.

Eräseuran kalastus- ja metsästysalueet koostuvat Metsähallitukselta vuokratuilta alueilta Upinniemestä. Kyseiset alueet kuuluvat sotilasalueisiin (Upinniemen varuskunta), jolloin seura johtuu säätelemään ja yhteensovittamaan toimintaansa Rannikkoprikaatin kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että Eräseuran toiminta ei saa häiritä alueella tapahtuvaa sotilastoimintaa. Tämän vuoksi Eräseuran säännöstö on hyvin pikkutarkkaa ja kaikki toiminta on pääosin johdettua.