Organisaatio

Eräseuran toimintaa johtaa vuosittain jäsenistä valittu 9 henkinen johtokunta (rahastonhoitajalla ei äänioikeutta). Johtokunta koostuu toiminnallisistajäsenistä, jotka vastaavat oman alansa (jaosto) toiminnan toteuttamisesta ja kehittämisestä jäsenistönsä hyväksi.

Kuva


Eräseuran metsästysjaostossa toimivat metsästäjät muodostavat vuosittain itsenäiset alajaostot; hirviseurue (ml. kaurisjaosto) ja kevätlinnustajat. Näille alajaostoille on laadittu omat tarkentavat metsästyssääntönsä.